­­ไพรัชฟาร์ม แปรรูปเป็ดเนื้อ(PRF)  
ตั้งอยู่เลขที่
   150/3 ม.3 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จัดจำหน่ายเป็ดสดพันธุ์บาร์บารี่ จากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฟาร์มของเราเอง ประกอบด้วย

- ไพรัชฟาร์ม 1 สถานที่ตั้งเลขที่ 150/5 ม.3  ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง มีจำนวนโรงเลี้ยง 4 โรงเรือน
- ไพรัชฟาร์ม 2 สถานที่ตั้งเลขที่ 150/4 ม.3 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง มีจำนวนโรงเลี้ยง 5 โรงเรือน­­

เป็นฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับรองมาตราฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์
 

 

 

ไพรัชฟาร์ม แปรรูปเป็ดเนื้อ (PRF)
PAIRAT FARM DUCK MEAT PROCESSING (PRF)
Tel : 038-965056 ,081-9406536, 089-8334948
www.barbary-duck.com
 
เป็ดสดพันธุ์บาร์บารี่ ......รับรองคุณภาพ
ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์
ฆจส.๒ เลขที่ D o๒ o๑๑/๒๕๕๓